Terese Helene Haug

Seniorkonsulent

Terese er seniorkonsulent i Item med fokus på frontend. Hun har 7 års erfaring som webprogrammerer og systemutvikler. Hennes spisskompetanse er webutvikling innenfor bransjene bank/kreditt og markedsanalyse. På teknologisiden har hun god kompetanse innen teknologier som HTML5, CSS3, Javascript/jQuery i tillegg til blant annet AngularJS og Twitter Bootstrap. 

Terese har erfaring med responsiv design og utvikling for mobile plattformer. Hun har god oversikt over retningslinjene for universell utforming og innhold på Internett. Videre har hun jobbet med automatisert testing, JUnit og Selenium. 

Terese har en Master i Informatikk fra Universitetet i Oslo. Hun er en viktig bidragsyter i Items applikasjonsutviklingsteam der Enonic XP står sentralt.


Nettside: