Sepideh Kanani

Seniorkonsulent

Sepideh er seniorkonsulent i Item med fokus på Enonic XP. Hun har erfaring fra migrering av tidligere versjon Enonic CMS til XP, utvikling av løsninger basert responsive design og progressive web apps.
I tillegg til å holde Meetups hos Enonic holder hun Content kurs på Enonic XP. Hennes spisskompetanse er webutvikling innenfor både offentlig og privat sektor. På teknologisiden er hennes fagområder Javascript, HTML5, CSS, Sass, Bootstrap, Jquery, JSON, Ajax og XML. 

Sepideh har en master fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun er en viktig bidragsyter i Items team der Enonic XP står sentralt.

Sepideh er sertifisert Enonic XP 6 Developer.


KONTAKT OSS