Rådgivning og adopsjon av løsninger

Vi har spesialister på rådgivning og adopsjon av løsninger

Item leverer rådgivere som sikrer at dine løsninger blir tatt i bruk på riktig måte, og at brukerne opplever nytteverdi og at Return On Investment (ROI) oppnås. Eksempler på disse tjenestene er rådgivning rundt arbeidsmetoder og prosessendringer, opplæring og workshops.

Kartlegging av arbeidsprosesser

Vi tror på at kartlegging av arbeidsprosessene er viktig for å få kunnskap om hvordan man jobber i en bedrift. Dette danner grunnlaget for  hvordan IT-systemer kan brukes for å forbedre eller forenkle hverdagen.

Item leverer rådgivning som sikrer at dine løsninger blir tatt i bruk, at brukerne opplever nytteverdi og oppnår Return On Investment. Eksempler på tjenester kan være rådgivning rundt arbeidsmetoder og prosessendringer, opplæring og workshops.

Item har også spesialister på "Social Business" adopsjon.

Kontakt Erik Borse for mer informasjon.

Kontakt Oss