VÅRE KUNDER

Portfolio screenshot

NIVA valgte Item Consulting for leveranse av ny publiseringsløsning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) var fornøyd med sin velfungerende hjemmeside. Med design, organiseringen av informasjon, publiseringsløsning og integrasjon med andre systemer. Men så kom beskjeden fra leverandøren av publiseringsløsningen: Den skulle legges ned 31.12.2017.



Portfolio screenshot

Bli mobil uten migrering

Hva gjør man når yngre krefter skriker etter moderne løsninger, men utskifting av et helt IT-system ikke er et alternativ? Item og Hias fant løsningen via en mobil applikasjon.


Portfolio screenshot

Höegh Autoliners Business Web

Höegh Autoliners hadde behov for et rollebasert web-system som støtter flere kommersielle og operasjonelle forretningsroller på tvers av verdikjeden. Blant kravene var det blant annet at systemet skulle sikre effektiv innrapportering, distribusjon og gjenfinning av informasjon i hele den globale organisasjonen.



Portfolio screenshot

Rekruttering av musikere fra hele verden

Oslo-Filharmonien hadde et behov for en rekrutteringsløsning hvor musikere fra hele verden kan søke på ledige stillinger. Item fikk i oppdrag å lage løsningen som både ivaretar søknadsprosessen, den videre behandlingen gjennom en screening, et eller flere prøvespill og til slutt valg av musiker. Basert på Enonic XP leverte vi en web-applikasjon i Item sin egen sky-løsning.


Portfolio screenshot

Web-basert logistikkløsning

Technip benyttet svært avanserte Excel regnearksmodeller til logistikk, men ønsket et system som kunne brukes på web og mobilt med nettbrett. De ønsket en samhandling og deling som Excel ikke kunne gi. Den web-baserte løsningen ble utviklet på Enonic XP


Portfolio screenshot

Oslo Filharmonien valgte IBM Connections Cloud

Stiftet i 1919 og med 108 musikere, 124 000 publikummere (2013) og høyt belegg er Oslo Filharmonien en ryggrad i norsk musikkliv som også skaper stor internasjonal interesse. Spredt på flere fysiske lokasjoner håndterer administrasjonen program, produksjon, salg/marked, turneer, notebibliotek, personal, økonomi og IKT.





Portfolio screenshot

Brunvoll

Item har levert nytt nettsted til Brunvoll AS. Brunvoll er en ledende produsent av propeller for skip og er representert på alle kontinenter. Brunvoll omsetter for ca 800 MNOK. Formålet med løsningen var å forsterke deres internasjonale merkevare.



Portfolio screenshot

Innovasjon Norge - Elektroniske søknader

Item har levert ny elektronisk søknadsløsning til Innovasjon Norge, der det tilbys ulike finansierings og støtteordninger til virksomheter i Norge. E-søknader forenkler og effektiviserer søknadsprosessen for både søkerne og Innovasjon Norge.



Portfolio screenshot

Delta forbedrer servicegraden med smart samhandlingsløsning

Delta Direkte er medlemmenes kontaktpunkt for svar på arbeids- og yrkesrelaterte spørsmål. Servicesenteret ble åpnet 12. april 2010, og målsetningen var å forbedre servicegraden overfor eksisterende medlemmer og være et viktig element for å rekruttere nye. Item har levert en samhandlingsløsning som gjør dialogen mellom den enkelte medlem og fagperson i Delta mer effektiv.


KONTAKT OSS